Režim dne

6:00

-

8:00

Příchod dětí, přivítání, spontánní hry

8:00

-

8:30

Ranní cvičení - jóga, pilates

8:30

-

9:15

Hygiena, dopolední svačinka

9:20

-

10:00

Výuka podle třídního programu 

10:00

-

10:20

Hygiena, oblékání na procházku

10:20

-

11:20

Pobyt venku

11:30

-

12:15

Hygiena, oběd

12:20

-

13:40

Odchody dětí domů, ukládání k odpočinku

13:45

-

14:35

Probouzení dětí, hygiena, odpolední svačinka

14:40

-

16:00

Výuka podle třídního programu, hry, pobyt venku dle počasí

16:00

-

16:45

Hygiena, druhá odpolední svačinka

16:45

-

18:00

Didaktické hry, pobyt venku dle počasí, odchody domů