Školka

Účelem zařízení je pečovat o všestranný rozvoj dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonných ustanovení.

Doplňující součásti hlavní činnosti:  

 • Vysoce kvalifikovaný pedagogický personál

 • Vlastní vzdělávací program

 • Rodinné prostředí školky

 • Individuální přístup k potřebám rodiny

 • Nadstandartní provozní doba zařízení od 6:00 do 18:00 hodin

 • Celoroční provoz bez ohledu na školní prázdniny

 • Jazykové kurzy

 • Zájmové a sportovní kroužky

 • Otužování

 • Logopedie

 • Předškolní příprava

 • Vlastní kuchyně

 • Dětské taxi (rozvoz dětí podle potřeb rodičů)

 • Zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte

 • Zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte

 • Spolupráce s pediatrem

 • Programy pro rodiče a rodinné příslušníky

 • Vytváření podmínek pro individuální osobnostní rozvoj dětí

 • Aktivity mimo zařízení

o   solná jeskyně, sauna, plavecký bazén

o   lyžařský výcvik na horách

o   jízda na koních v jezdecké škole

o   výlety

o   ozdravné pobyty mimo město Olomouc i do zahraničí

o   sportovní haly a sportoviště v okolí         

 

Zařízení plní funkci vývojově stimulační, socializační a diagnostickou.

Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

Přihlášku do školky naleznete zde: PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLKY.pdf (223,3 kB)