Zápis dětí do MŠ

Od 1. 9 .2015 je v naší mateřské škole zapsáno 13 dětí. Do plné kapacity jsou ještě volná 2 místa.