Den dětí

Pro všechny děti pořádá naše školka pobavení na travnaté ploše před školkou.